Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

žádost č. 2
Popular 47.85 KB 1091
30.06.2020 11:19:30

odpověď č. 2
Popular 82.14 KB 1066
30.06.2020 11:19:29