Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

žádost č. 1
Popular 46.63 KB 1161
30.06.2020 11:19:30

odpověď č. 1
Popular 81.08 KB 1104
30.06.2020 11:19:28